Kyoto Restaurant Winter Special

SukiYaki / Shabu-shabu

KYOTO HYOTO KYOTO EKIMAE MAIN SHOP

KYOTO HYOTO KYOTO EKIMAE MAIN SHOP
  • Around Kyoto Station
  • SukiYaki / Shabu-shabu
TEL075-342-2338
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen / Dinner : 5,000yen

KYOTO HYOTO SHIJYO KARASUMA BRANCH

KYOTO HYOTO SHIJYO KARASUMA BRANCH
  • Imperial Palace / Nijo Castle / Karasuma
  • SukiYaki / Shabu-shabu
TEL075-252-5775
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen / Dinner : 5,000yen

PORK SHABU-SHABU IN SOY MILK TORATARO

PORK SHABU-SHABU IN SOY MILK TORATARO
  • Imperial Palace / Nijo Castle / Karasuma
  • SukiYaki / Shabu-shabu
TEL0120-404-012
ClosedOpen daily
Lunch & Dinner : 5,000yen

MISHIMATEI

MISHIMATEI
  • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
  • SukiYaki / Shabu-shabu
TEL075-221-0003
ClosedWednesdays(if Wednesday is a national holiday, the restaurant will be opened.)
Dinner : 15,000yen