Kyoto Restaurant Winter Special

Kyoto fine cuisine

AJISHO TERAOKA

AJISHO TERAOKA
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-533-6601
ClosedSundays, Lunch time of Mondays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

ARASHIYAMA KUMAHIKO

ARASHIYAMA KUMAHIKO
 • Saga / Arashiyama
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-861-0004
ClosedThursdays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

ARASHIYAMA NISHIKI

ARASHIYAMA NISHIKI
 • Saga / Arashiyama
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-871-8888
ClosedTuesdays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 7,500yen

AWATASANSO

AWATASANSO
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-561-4908
ClosedMondays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 15,000yen

IKUMATSU

IKUMATSU
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-231-1234
Closed27th Dec. - 30st Dec.
Lunch : 7,500yen / Dinner : 15,000yen

ISHIBEKOJI KAMIKURA

ISHIBEKOJI KAMIKURA
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-748-1841
ClosedIrregularly
Dinner : 15,000yen

ISOBE

ISOBE
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-561-2216
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen / Dinner : 7,500yen

IZUTSU

IZUTSU
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-541-2121
ClosedSundays
Lunch & Dinner : 5,000yen

UOSABURO

UOSABURO
 • Fushimi / Southern Kyoto city
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-601-0061
ClosedTuesdays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

OKAKUEN

OKAKUEN
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-771-4111
Closed Wednesdays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

OKAZAKI TSURUYA

OKAZAKI TSURUYA
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-761-0171
Closed Year-end & New-year holidays, Irregularly
Lunch : 12,000yen

ONJAKU SAKONTARO MAIN SHOP

ONJAKU SAKONTARO MAIN SHOP
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-257-2020
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen / Dinner : 5,000yen

KAISEKI KINMATA

KAISEKI KINMATA
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-221-1039
ClosedWednesdays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 15,000yen

KARASUMA KYOTO HOTEL, JAPANESE RESUTAURANT IRIFUNE

KARASUMA KYOTO HOTEL, JAPANESE RESUTAURANT IRIFUNE
 • Imperial Palace / Nijo Castle / Karasuma
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-371-0140
ClosedOpen daily
Lunch : 3,500yen / Dinner : 7,500yen

GION IWAMOTO

GION IWAMOTO
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-541-1188
ClosedIrregularly
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

GION KURASHITA

GION KURASHITA
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-551-1505
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen / Dinner : 7,500yen

GION SHINBASHI NAKATANI

GION SHINBASHI NAKATANI
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-525-1881
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen / Dinner : 7,500yen

GION DOI

GION DOI
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-561-0309
ClosedMondays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

GION NAKAHARA

GION NAKAHARA
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-551-5215
ClosedSunday, Mondays of National holidays
Lunch : 3,500yen / Dinner : 7,500yen

GION HANAMAI

GION HANAMAI
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-541-1820
ClosedWednesdays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

KYOTO TOKYU HOTEL, TANKUMA KITAMISE Directed by M.Kurisu

KYOTO TOKYU HOTEL, TANKUMA KITAMISE Directed by M.Kurisu
 • Around Kyoto Station
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-343-3936
ClosedOpen daily
Lunch : 5,000yen / Dinner : 7,500yen

KYOTO NADAMAN-HINKAN

KYOTO NADAMAN-HINKAN
 • Imperial Palace / Nijo Castle / Karasuma
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-251-7701
ClosedMondays(If Mondays is a national holiday, the restaurant will close on Tuesdays instead.)
Lunch : 5,000yen / Dinner : 7,500yen

KYOTO BRIGHTON HOTEL, KYOKAISEKI HOTARU

KYOTO BRIGHTON HOTEL, KYOKAISEKI HOTARU
 • Imperial Palace / Nijo Castle / Karasuma
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-441-4344
ClosedOpen daily
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

KYOTO YUGEN

KYOTO YUGEN
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-533-8791
ClosedIrregularly
Lunch & Dinner : 12,000yen

GION MAMETORA

GION MAMETORA
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-532-3955
ClosedOpen daily
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

KODAIJI JUGYUAN

KODAIJI JUGYUAN
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-533-6060
ClosedMondays
Lunch : 15,000yen

SAISEKI CHIMOTO

SAISEKI CHIMOTO
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-351-1846
ClosedIrregularly
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

THE THOUSAND KYOTO, KIZAHASHI

THE THOUSAND KYOTO, KIZAHASHI
 • Around Kyoto Station
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-351-0700
ClosedOpen daily
Lunch : 5,000yen / Dinner : 12,000yen

THE RITZ-CARLTON, KYOTO KAISEKI MIZUKI

THE RITZ-CARLTON, KYOTO KAISEKI MIZUKI
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-746-5522
ClosedOpen daily
Lunch : 5,000yen / Dinner : 12,000yen

SHICHIKU KIKO

SHICHIKU KIKO
 • Kitano / Nishijin / Takagamine
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-406-5758
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen / Dinner : 7,500yen

SHIMOGAMO SARYO

SHIMOGAMO SARYO
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-701-5185
ClosedIrregularly
Lunch : 10,000yen / Dinner : 12,000yen

SHIMOGAMO FUKUSUKE

SHIMOGAMO FUKUSUKE
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-781-8274
Closed1st Jan.
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

SHOGETSU

SHOGETSU
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-791-4131
ClosedSundays
Lunch : 3,500yen / Dinner : 5,000yen

SHINSENEN HEIHACHI

SHINSENEN HEIHACHI
 • Imperial Palace / Nijo Castle / Karasuma
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-841-0811
ClosedOpen daily
Lunch & Dinner : 5,000yen

SEIWASO

SEIWASO
 • Fushimi / Southern Kyoto city
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-641-6238
ClosedMondays(If Monday is a national holiday, the restaurant will close on Tuesday instead.)
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

SETSUGETSUKA

SETSUGETSUKA
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-342-1777
ClosedIrregularly
Lunch : 5,000yen / Dinner : 7,500yen

SENSYOU

SENSYOU
 • Saga / Arashiyama
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-322-1913
ClosedWednesdays(If Wednesday is a national holiday, the restaurant will be opened.)
Lunch : 2,500yen / Dinner : 5,000yen

TAKAO-KINSUITEI

TAKAO-KINSUITEI
 • Takao
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-861-0216
ClosedIrregularly
Lunch : 5,000yen / Dinner : 7,500yen

TAKAO MOMIJIYA ANNEX

TAKAO MOMIJIYA ANNEX
 • Takao
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-871-1005
ClosedOpen daily
Lunch : 7,500yen / Dinner : 12,000yen

TAKESHIMA ICHIGO

TAKESHIMA ICHIGO
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-256-2550
ClosedMondays
Lunch : 2,500yen / Dinner : 7,500yen

TAGOTO KOETSUHO KYOTO TAKASHIMAYA BRANCH

TAGOTO KOETSUHO KYOTO TAKASHIMAYA BRANCH
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-212-7256
ClosedDuring Takashimaya’s closures
Lunch & Dinner : 3,500yen

TAGOTO MAIN SHOP

TAGOTO MAIN SHOP
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-221-1811
ClosedOpen daily
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

TATSUMIYA

TATSUMIYA
 • Uji
 • Kyoto fine cuisine
TEL0774-21-3131
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen / Dinner : 10,000yen

TATEGAMI

TATEGAMI
 • Imperial Palace / Nijo Castle / Karasuma
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-256-8733
ClosedMondays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 7,500yen

TAMAYA

TAMAYA
 • Fushimi / Southern Kyoto city
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-641-0103
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen / Dinner : 10,000yen

TANKUMA KITAMISE HONTEN

TANKUMA KITAMISE HONTEN
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-221-6990
ClosedIrregularly
Lunch : 5,000yen / Dinner : 12,000yen

TANKUMA KITAMISE RIHGA ROYAL HOTEL KYOTO BRANCH

TANKUMA KITAMISE RIHGA ROYAL HOTEL KYOTO BRANCH
 • Around Kyoto Station
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-361-3815
ClosedOpen daily
Lunch : 5,000yen / Dinner : 7,500yen

CHIMOTO

CHIMOTO
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-351-1846
ClosedIrregularly
Lunch : 15,000yen

NAKAMURAROU

NAKAMURAROU
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-561-0016
Closed Wednesdays(If Wednesday is a national holiday, the restaurant will be opened.)
Lunch : 5,000yen / Dinner : 15,000yen

NISHIJIN UOSHIN

NISHIJIN UOSHIN
 • Kitano / Nishijin / Takagamine
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-441-0753
ClosedIrregularly
Lunch : 5,000yen

NISHIMURAYA

NISHIMURAYA
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-493-8377
ClosedMondays
Lunch & Dinner : 5,000yen

HARISE

HARISE
 • Around Kyoto Station
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-561-1017
ClosedIrregularly
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

HYOTEI ANNEX

HYOTEI ANNEX
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-771-4116
ClosedThursdays
Lunch : 7,500yen

HOTEL MONTEREY KYOTO, JAPANESE RESTAURANT ZUIENTEI

HOTEL MONTEREY KYOTO, JAPANESE RESTAURANT ZUIENTEI
 • Imperial Palace / Nijo Castle / Karasuma
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-212-3950
ClosedTuesdays(If Tuesday is a national holiday, the restaurant will be opened.)
Lunch : 5,000yen / Dinner : 7,500yen

MATSUHIRO

MATSUHIRO
 • Fushimi / Southern Kyoto city
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-641-8007
ClosedWednesdays
Lunch : 3,500yen / Dinner : 5,000yen

MANCHO

MANCHO
 • Kitano / Nishijin / Takagamine
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-461-3961
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen

MINOKICHI KARASUMA-SHIJO BRANCH

MINOKICHI KARASUMA-SHIJO BRANCH
 • Imperial Palace / Nijo Castle / Karasuma
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-255-0621
ClosedYear-end & New-year holidays
Lunch & Dinner : 5,000yen

MINOKICHI SHIJO-KAWARAMACHI BRANCH

MINOKICHI SHIJO-KAWARAMACHI BRANCH
 • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-255-3541
ClosedOpen daily
Lunch & Dinner : 5,000yen

MINOKICHI MAIN SHOP TAKESHIGERO

MINOKICHI MAIN SHOP TAKESHIGERO
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-771-4185
ClosedIrregularly
Lunch : 7,500yen / Dinner : 12,000yen

YAGENBORI HANAMIKOJI BRANCH

YAGENBORI HANAMIKOJI BRANCH
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-525-3332
ClosedTuesdays
Lunch : 3,500yen / Dinner : 10,000yen

HEIHACHI TEA HOUSE INN

HEIHACHI TEA HOUSE INN
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-781-5008
ClosedWednesdays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

YUGYOAN MAIN SHOP

YUGYOAN MAIN SHOP
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-762-1101
ClosedMondays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 15,000yen

YUZUYARYOKAN ISSHINKYO

YUZUYARYOKAN ISSHINKYO
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-533-6374
ClosedOpen daily
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

YOSHIDASANSO

YOSHIDASANSO
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-771-6125
ClosedIrregularly
Lunch : 7,500yen / Dinner : 15,000yen

RYOTEI RANGETSU

RYOTEI RANGETSU
 • Saga / Arashiyama
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-865-2000
ClosedOpen daily
Lunch : 5,000yen

ROKUSEI

ROKUSEI
 • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-751-6171
ClosedMondays(If Monday is a national holiday, the restaurant will be opened.)
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen