Kyoto Restaurant Winter Special

Tofu / Yuba

NANZENJI JUNSEI

NANZENJI JUNSEI
  • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
  • Tofu / Yuba
TEL075-761-2311
ClosedIrregularly
Lunch : 3,500yen / Dinner : 10,000yen

HANBEY-FU

HANBEY-FU
  • Around Kyoto Station
  • Tofu / Yuba
TEL075-525-0008
ClosedYear-end & New-year holidays
Lunch : 3,500yen

HIGASHIYAMA YUZU

HIGASHIYAMA YUZU
  • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
  • Tofu / Yuba
TEL075-532-1019
ClosedThursdays,Irregularly
Lunch : 2,500yen / Dinner : 3,500yen

YACHIYO

YACHIYO
  • Gion / Okazaki / Kitashirakawa
  • Tofu / Yuba
TEL075-771-4148
ClosedOpen daily
Lunch : 2,500yen / Dinner : 5,000yen