Kyoto Restaurant Winter Special

Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo

SHIMOGAMO SARYO

SHIMOGAMO SARYO
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-701-5185
ClosedIrregularly
Lunch : 7,500yen / Dinner : 10,000yen

SHIMOGAMO FUKUSUKE

SHIMOGAMO FUKUSUKE
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-781-8274
Closed1st Jan.
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

HEIHACHI TEA HOUSE INN

HEIHACHI TEA HOUSE INN
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • Kyoto fine cuisine
TEL075-781-5008
ClosedWednesdays
Lunch : 5,000yen / Dinner : 10,000yen

AOI酒蔵コラボ

AOI
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • Soba (Buckwheat noodles)
TEL075-744-1873
ClosedTuesdays
Lunch & Dinner : 2,500yen

KITAYAMA MONOLITH

KITAYAMA MONOLITH
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • Innovative
TEL075-706-5551
Closed2nd Wednesdays
Lunch : 3,500yen

AIC AKITSUSHIMA KYOTO

AIC AKITSUSHIMA KYOTO
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • French cuisine
TEL075-712-3303
ClosedIrregularly
Lunch : 5,000yen / Dinner : 7,500yen

épice

épice
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • French cuisine
TEL075-222-2220
ClosedWednesdays
Lunch : 2,500yen / Dinner : 5,000yen

KAISEITEI KITAYAMA MAIN SHOP

KAISEITEI KITAYAMA MAIN SHOP
 • Takaragaike / Rakuhoku / kamigamo
 • French cuisine
TEL075-706-6966
ClosedTuesdays
Lunch : 3,500yen / Dinner : 5,000yen